66

Homes Sold (YTD)

39

Days on Market (YTD)

$335K

Avg Sales Price (YTD)

$181

Avg Price/Sq Ft (YTD)