25

Homes Sold (YTD)

98

Days on Market (YTD)

$357K

Avg Sales Price (YTD)

$201

Avg Price/Sq Ft (YTD)