25

Homes Sold (YTD)

51

Days on Market (YTD)

$581K

Avg Sales Price (YTD)

$231

Avg Price/Sq Ft (YTD)