15

Homes Sold (YTD)

66

Days on Market (YTD)

$721K

Avg Sales Price (YTD)

$285

Avg Price/Sq Ft (YTD)