8

Homes Sold (YTD)

52

Days on Market (YTD)

$600K

Avg Sales Price (YTD)

$240

Avg Price/Sq Ft (YTD)