25

Homes Sold (YTD)

77

Days on Market (YTD)

$733K

Avg Sales Price (YTD)

$295

Avg Price/Sq Ft (YTD)