40

Homes Sold (YTD)

48

Days on Market (YTD)

$340K

Avg Sales Price (YTD)

$172

Avg Price/Sq Ft (YTD)