17

Homes Sold (YTD)

91

Days on Market (YTD)

$364K

Avg Sales Price (YTD)

$203

Avg Price/Sq Ft (YTD)