70

Homes Sold (YTD)

108

Days on Market (YTD)

$1.05M

Avg Sales Price (YTD)

$303

Avg Price/Sq Ft (YTD)