29

Homes Sold (YTD)

86

Days on Market (YTD)

$737K

Avg Sales Price (YTD)

$280

Avg Price/Sq Ft (YTD)