264

Homes Sold (YTD)

104

Days on Market (YTD)

$1.18M

Avg Sales Price (YTD)

$313

Avg Price/Sq Ft (YTD)