103

Homes Sold (YTD)

77

Days on Market (YTD)

$673K

Avg Sales Price (YTD)

$264

Avg Price/Sq Ft (YTD)