91

Homes Sold (YTD)

57

Days on Market (YTD)

$443K

Avg Sales Price (YTD)

$239

Avg Price/Sq Ft (YTD)