82

Homes Sold (YTD)

86

Days on Market (YTD)

$505K

Avg Sales Price (YTD)

$224

Avg Price/Sq Ft (YTD)