133

Homes Sold (YTD)

85

Days on Market (YTD)

$673K

Avg Sales Price (YTD)

$276

Avg Price/Sq Ft (YTD)