141

Homes Sold (YTD)

79

Days on Market (YTD)

$671K

Avg Sales Price (YTD)

$263

Avg Price/Sq Ft (YTD)