146

Homes Sold (YTD)

86

Days on Market (YTD)

$672K

Avg Sales Price (YTD)

$267

Avg Price/Sq Ft (YTD)