124

Homes Sold (YTD)

74

Days on Market (YTD)

$668K

Avg Sales Price (YTD)

$268

Avg Price/Sq Ft (YTD)